Det er ikke lys i maskinen

Prøv å legg en mappe i et kammer. Maskinen slår seg på automatisk når den kommer i kontakt med et omslag fra Unibind. Sjekk at ledninger er koblet til. Sett inn mappen i en bestemt bevegelse midt i kammeret.