Det er lys i maskinen hele tiden

Grønt lys: Sett inn en mappe med en bestemt bevegelse midt i kammeret. Rødt lys: Kontakt oss, det er en feil med din maskin.