Hvor er av-på bryteren på maskinen?

  • Det er ingen av / på bryter på Unibind systemene.
  • Maskinene for Stål Innbinding er helautomatiske når de er plugget i.
  • Når et omslag settes i maskinen, starter maskinen automatisk, og trenger ingen oppvarmingtid.
  • På grunn av varmen, smelter  den harde voksen som ligger i ryggen og den U formede stålskinnen forhindrer at voksen absoberes av mappens omslag.
  • Når maskinen stopper oppvarming, kjøles voksen ned og fanger sidene.
  • Selv når et omslag blir stående i et varmekammer vil maskinen slå seg av automatisk.