Innbindingstips

Hvordan man binder inn et dokument med garantert heft i ryggen – vær nøyaktig!

 • Vær nøye!
 • For garantert heft må alle arkene ha kontakt med stålskinnen og voksen i ryggen på mappen eller boken
 • Støt opp arkene slik at hele bunken er rett i kanten – dette er viktig!
 • Legg så arkene i stålryggen på boken eller mappen
 • Plasser innbindingsproduktet i maskinen som automatisk slår seg på
 • Når lampen går fra rødt til grønt eller når du kjenner at voksen er smeltet kan du med stor fordel skyve arkene / dokumentet 5mm frem og tilbake i den smeltede voksen for å få voksen litt opp mellom arkene
 • Bøker kan med fordel få 2 runder med varme
 • La mappen eller boken stå i maskinene til den er kald i ryggen – ikke legg mappen på bordet i varm tilstand – da er voksen flytende
 • Plasser så mappen videre i krympekammeret som tilpasser ryggen til innholdet (NY Unibinder 8.2 maskin med krympekammer)
 • Ark som kommer i retur har aldri vært i kontakt med voksen.
 • Er noen ark løse setter du mappen tilbake for en ny innbindingsrunde og påser at arkene kommer ned i voksen.
 • Ark som har kontakt med voksen kan ikke rives ut.
 • Ved å redigere et allerede innbundet dokument kan du sette ned igjen produktet i maskinen – varm opp igjen voksen og dra arket sidelengs ut fra mappen. Sett så korrekt ark inn i ryggen igjen.
 • Dersom voksen er begynt å sette seg fortsetter du å gi mappen varme ved å aktivisere innbindingskammeret på nytt – løft mappen opp og sett den ned igjen på kammeret.
 • Slik kan du bruke den tiden du trenger for å få korrekt innbinding hver gang.

LYKKE TIL