Skrifttyper

Om du lager ting selv for å sende oss, husk på at skrifttyper finnes i et enormt utvalg, og ved forsendelse av originaler blir ofte problemet at vi ikke har de samme skrifter i våre programmer. Det vil da kunne medføre store avvik i utseende i forhold til det kunden sender fra seg. De fleste program kan gjøre om fontene til objekter, eller kurver, så det blir “tegninger”, og ikke editerbar tekst. For de som ikke vet hvordan: > CorelDraw = gjør teksten aktiv (selekter den) og trykk Ctrl + Q. eller via menyen, Arrange > Convert to Curves. -> Illustrator = gjør teksten aktiv (selekter den) og trykk Shift+Ctrl+O eller via menyen, Type > Create Outlines Gjør alltid dette før sending, eller legg ved fonten(e) sammen med sendingen av fila. (Kun for PC-brukere.)